Въртящи се енкодери без интегрирано лагеруване

Като допълнение към точност на системата, монтажа и настройката на сканиращата глава имат съществено влияние върху точността, която може да се постигне от енкодерите без интегрирано лагеруване. Основно значение за точността на енкодера има монтажа на измервателния диск, като важни са ексцентричността и радиалното отклонение по измерваната ос.

Индуктивните кръгови енкодери модели ECI/EQI 1300 са механически съвместими със фотоелектичните енкодери ExN 1300: вала се захваща чрез централен болт. Статорът на енкодера се захваща чрез аксиално затягащ болт.

HEIDENHAIN допълва своята съществуваща програма от индуктивни енкодери за позициониране с ротационен енкодер ECI 4000 / EBI 4000. Вариантите са модулни устройства без интегриран лагер и с 90 mm кух вал . Те ви позволяват да замените конвенционалното задвижване с зъбен ремък на система за обратна връзка на двигателя към двигателите с висок въртящ момент.

Фотоелектричните ERO модулни кръгови енкодери на HEIDENHAIN се състоят от диск с градуировка с втулка и сканиращ елемент. Тези енкодери са много удобни за монтаж при ограничено пространство или при приложения, където не трябва да има триене

Серия / Модел

Свойства

 • Механично съвместими с ECN/EQN 1100
 • С отвор за вал с диаметър D 6 mm
 • Механично съвместими с ECN/EQN 1300
 • С конусен вал или с отвор в центъра на вала

Абсолютни ротационни енкодери с 90 mm кухи валове

 • Сигурен принцип на индуктивно сканиране
 • Кух вал 90 мм
 • EBI 4010: Функция многократно завъртане чрез батерийно буфериран брояч на обороти
 • Състои се от сканиращо устройство и диск с градуировка

Абсолютни ротационни енкодери с 90 mm кухи валове

 • Сигурен принцип на индуктивно сканиране
 • Кух вал 90 мм
 • Състои се от сканиращо устройство и диск с градуировка

Абсолютни ротационни енкодери с 180 mm кухи валове

 • Сигурен принцип на индуктивно сканиране
 • Кух вал 180 мм
 • EBI 4010: Функция многократно завъртане чрез батерийно буфериран брояч на обороти
 • Състои се от сканиращо устройство и диск с градуировка

Абсолютни ротационни енкодери с 180 mm кухи валове

 • Сигурен принцип на индуктивно сканиране
 • Кух вал 180 мм
 • Състои се от сканиращо устройство и диск с градуировка
 • Компактен размер
 • С отвор за вал с диаметър до 12 mm
 • Миниатюрни модулни енкодери с отвор за валове до 8 mm
 • Специални вградени монтажни приспособления
 • Със затварящ капак
 • Inductive absolute rotary encoders
 • Flange for axis mounting
 • Hollow through shaft
 • Multiturn function via battery-buffered revolution counter