Измерване на дължина

Затворените линейни енкодери са защитени срещу прах, малки частици и пръскащи течности и са идеални за монтиране на всякакъв род машини.

Откритите линейни енкодери работят без механичен контакт между сканиращата глава и скалата. Типичните области на приложение включват измервателни машини, сравняващи и други прецизни устройства в линейната метрология, както и в производството и измервателното оборудване, например в полупроводниковата индустрия.

C инкрементални линейни енкодери текущата позиция се определя като към началната стойност се добавят преброените стъпки или чрез разделяне и броене на периодите на сигнала. Инкременталните енкодери на HEIDENHAIN се доставят с референтни точки, които трябва да бъдат сканирани след включване, за да се възстанови текущата позиция. Тази процедура е много проста и бърза, когато се използват кодирани референтни точки.

Абсолютните линейни енкодери не се нуждаят от никакво преместване, за да покажат текущата позиция. Енкодера изпраща информацията за стойността на абсолютната позиция по EnDat интерфейс или по друг сериен интерфейс.