Ъглови енкодери без интегрирано лагеруване

Ъгловите енкодери без интегрирано лагеруване от сериите са предназначени за интегриране в машинни елементи или приложения, когато има следните изисквания:

  • Голям диаметър на отвора за вала (до 10 m)
  • Висока скорост на въртене (до 20 000 об./мин.)
  • Без допълнително стартово усилие
  • Ъглови сегменти 

ERM модулни енкодери

ERM модулните енкодери от HEIDENHAIN се състоят от магнетизиран, градуиран барабан и сканиращ модул със магниторезистивен сензор. Техният MAGNODUR стандарт за измерване и магниторезистивният принцип на сканиране ги правят особено толерантни към замърсяване.

Модулни ъглови енкодери

Модулните ъглови енкодери от HEIDENHAIN, са комбинация от ъглови енкодери и високо точни лагери, които са оптимално адаптирани един към друг. Те се характеризират с тяхната висока степен на измервателна и лагерна точност, много висока разделителна способност и висока степен на повторяемост. Ниското стартово усилие позволява плавни движения.