Ъглови енкодери

Ъгловите енкодери на HEIDENHAIN се характеризират с много голяма точност в диапазона на ъгловите секунди или още по-точно.

Някои примерни приложения:

 • Въртящи се NC маси на металорежещи машини
 • Въртящи се глави на металорежещи машини
 • "C" ос на струг
 • Измервателни машини за зъбни колела
 • Печатащи механизми за печатарски машини
 • Спектрометри
 • Телескопи

Ъгловите енкодери се предлагат в три различни дизайна по отношение на корпуса:

Ъглови енкодери с интегрирано лагеруване, с отвор в средата и с интегрирано закрепване към статора


Благодарение на дизайна и монтирането към статора, енкодерите трябва да поемат само силата, която е резултат от триенето в лагерите при ъгловото ускорение на вала. Затова ъгловите енкодери RON, RPN и RCN осигуряват отлични динамични постижения. Със интегрираното закрепване към статора, точността на статичната система включва и отклонението на вала.

Други предимства:

 • Малки размери за монтаж при ограничено пространство
 • Диаметър на отвора до 100 mm, което спомага за лесно окабеляване и др.
 • Лесен монтаж

Ъглови енкодери с интегрирано лагеруване и с отделно коплиране на вала

Ъгловите енкодери с вал от серията ROD са специално предназначени за приложения, където се изисква по-висока скорост и по-голям толеранс при монтаж. Свързването на вала позволява аксиален толеранс от ± 1 mm.

Ъглови енкодери без интегрирано лагеруване

Ъгловите енкодери без интегрирано лагеруване от сериите са предназначени за интегриране в машинни елементи или приложения, когато има следните изисквания:

 • Голям диаметър на отвора за вала (до 10 m)
 • Висока скорост на въртене (до 20 000 об./мин.)
 • Без допълнително стартово усилие
 • Ъглови сегменти 

ERM модулни енкодери

ERM модулните енкодери от HEIDENHAIN се състоят от магнетизиран, градуиран барабан и сканиращ модул със магниторезистивен сензор. Техният MAGNODUR стандарт за измерване и магниторезистивният принцип на сканиране ги правят особено толерантни към замърсяване.

Модулни ъглови енкодери

Модулните ъглови енкодери от HEIDENHAIN, са комбинация от ъглови енкодери и високо точни лагери, които са оптимално адаптирани един към друг. Те се характеризират с тяхната висока степен на измервателна и лагерна точност, много висока разделителна способност и висока степен на повторяемост. Ниското стартово усилие позволява плавни движения.