Ъгълови енкодери с интегрирано лагеруване

Ъгловите енкодери HEIDENHAIN с вградено лагеруване се характеризират с много висока система точност на измерване. Интегрираното лагеруване в енкодерите премахва всякакво влияние на лагеруването на машинните елементи върху точността на измерване.

Интегрираното захващане на статора в RCN / RON / ECN серията енкодери гарантира най-ниската възможна грешка, дължаща се на отклонения в куплирането на вала. Всички ъгълови енкодери с интегрирано лагеруване са с капсулован вал, което осигурява висока степен на защита IP64. Тези енкодери се ползват в целия спектър от възможни приложения в металорежещите машини, машините за измерване, телескопи, печатащи машини и много други приложения.

Серия / Модел 

Характеристики

RCN

 • Абсолютен метод за измерване
 • Голям кух вал с диаметър до 100 mm
 • Вградено захващане на статора
 • Компактен размер за монтаж при ограничено пространство
 • Системната точност включва и отклоненията, получени от куплирането на вала
 • Изключително динамично поведение
 • Лесна инсталация

Области на приложение

 • Въртящи маси
 • Въртящи глави

RON

 • Инкрементален метод на измерване
 • Голям кух вал с диаметър до 60 mm
 • Вградено захващане на статора
 • Компактен размер за монтаж при ограничено пространство
 • Системната точност включва и отклоненията, получени от куплирането на вала
 • Изключително динамично поведение
 • Лесна инсталация

Области на приложение

 • Въртящи маси
 • Въртящи глави

ROC

 • Абсолютен метод за измерване
 • Плътен вал
 • Отделен съединител за вала за големи монтажни толеранси
 • Системната точност не включва отклонението, причинено от куплирането на вала

Области на приложение

 • Въртящи оси

ROD

 • Инкрементален метод на измерване
 • Плътен вал
 • Отделен съединител за вала за големи монтажни толеранси
 • Системната точност не включва отклонението, причинено от куплирането на вала

Области на приложение

 • Въртящи оси

ECN

 • Абсолютен метод на измерване
 • Голям кух вал с диаметър до 50 mm
 • Вградено захващане на статора
 • Лесно инсталиране

Области на приложение

 • Въртящи оси с намалени изисквания за точност