Увеличете производителността с HEIDENHAIN

Това, което стои в основата на успеха на HEIDENHAIN е непрекъснатия стремеж към технически съвършени продукти, съчетан със стабилност, дългогодишен опит, близки отношения с клиентите и реалистично мислене. Обмяната на опит с различни научни и изследователски звена, от една страна, и всекидневните контакти с потребителите на нашите продукти, от друга страна, представляват много важна част от нашата работа. Нашата компетентност в измерването на дължина и ъгъл се потвърждава от множеството реализирани специфични решения за конкретни клиенти и приложения. Пример за такива решения са разработването и производството на измервателно и тестово оборудване за много от лабораториите по стандартизация по света, както и ъглови енкодери за различни телескопи и сателитни антени. Придобитият ценен опит от тези проекти съществено допринася за високото качество на нашите продукти.