HEIDENHAIN днес

Днес HEIDENHAIN е представен в 49 страни, като в повечето има собствени дъщерни фирми. Инженерите по продажби и сервизните инженери оказват съдействие на потребителите на място с техническа информация и консултации.

Високото качество на работа на HEIDENHAIN е документирано от сертификата ISO 9001 и акредитацията от оторизацията от немската организация DAkkS – актредитация на лаборатории за калибриране на устройства, за измерване на дължина и ъгъл. Дългият експоатационен живот на продуктите и възможността им за рециклиране, от една страна, и внимателното използване на ресурси и оптимално потребление на енергия, от друга, са предпоставки за опазването на околната, съгласно стандарта ISO 14001.

Високото качество на продуктите на HEIDENHAIN зависи от специалните производствени възможности и измервателно оборудване. Шаблоните за производство на скали се произвеждат в чисти помещения и сгради, със специални измервания за температурна стабилизация и изолиране от вибрации, като тези сгради са построени специално за тази цел. Копиращите машини и машините, необходими за производство и измерване на линейни и кръгови градуировки също са проектирани и произведени от HEIDENHAIN.

Какво означава HEIDENHAIN днес

Управленията TNC със своето диалогово програмиране са стандарт за производителите на инструменти и матрици в Европа.
HEIDENHAIN предлага пълен набор от абсолютни и инкрементални въртящи се енкодери, линейни и ъглови и въртящи се енкодери.  
  • Приблизително 25 милиона въртящи се и ъглови енкодера, 
  • Приблизително 8 милиона линейни енкодера, 
  • 513 000 позициониращи дисплея, 
  • Повече от 311 000 TNC управления