Историческото развитие на фирмата и основните етапи на развитие на нашите продукти

Компанията води началото си от фирма за ецване на метали, основана от Вилхелм Хайденхайн в Берлин през 1889 г., която произвежда шаблони, табелки, градуировки и скали. След като предприятието е разрушено през Втората световна война, синът на неговия основател създава фирмата DR. JOHANNES HEIDENHAIN в Траунройт. Нейните първи изделия отново са градуировки и скали за търговски везни с отчитане на цената. Скоро в производствената програма са включени оптични координатно-измервателни уреди за металорежещи и металообработващи машини. В началото на 60-те години на миналия век се осъществява преходът към фотоелектрични устройства за линейни и ъглови измервания. Тези нововъведения за първи път дават възможност за автоматизация на множество машини и инсталации в промишленото производство.

От средата на 70-те години фирма HEIDENHAIN се утвърждава все по-категорично като водещ производител на управления и задвижвания за металорежещи и металообработващи машини.

От самото си начало компанията е със силна техническа ориентация. За да гарантира тази ориентация и независимото бъдеще на компанията като основа за по-нататъшното й развитие, през 1970 г. д-р Йоханес Хайденхайн прехвърля акциите си в нея на фондация с нестопанска цел. Днес това позволява на фирма HEIDENHAIN да прави значителни инвестиции в научни изследвания и развойна дейност.

Основни исторически дати

1889

Основана е фирмата за ецване на метали W. HEIDENHAIN в Берлин

1923

Д-р Йоханес Хайденхайн постъпва в бащината си фирма

1948

Ново начало за фирмата DR. JOHANNES HEIDENHAIN в Траунройт

1950

Изобретяване на метода DIADUR: производство на устойчива прецизна градуировка върху стъкло чрез копиране на оригинална градуировка

1970

Учредена е фондацията с нестопанска цел DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH

1980

Отива си от този свят д-р Йоханес Хайденхайн

2014

HEIDENHAIN има представителства във всички индустриализирани страни по света

Проекти в областта на измервателната техника

1961Фотоелектричен измервателен микроскоп
1966Интерференционен компаратор за Националния метрологичен институт на Германия (PTB)
1971Ъгломерна маса и уред за тестване на кръгови скали за института PTB
1977Прецизен гониометър за института PTB
1989Ъглови енкодери за телескопа New Technology Telescope NTT
1999Ъглови енкодери за телескопа Very Large Telescope VLT
1999Линейни скали за международното сравнително изследване на стандартите за линейни измервания NANO-3
с участието на множество национални метрологични институти
2001Нанометричен интерференционен компаратор за института PTB
2003Сравнително изследване на ъглови измервания между HEIDENHAIN, PTB и AIST (държавен японски научноизследователски институт)
2004Сравнително изследване на линейни измервания между HEIDENHAIN, PTB и MITUTOYO
2004Ъглови енкодери за телескопа GRANTECAN (Gran Telescopio CANARIAS)
2005Сравнително изследване на ъглови измервания между HEIDENHAIN и PTB
2007Ъглови енкодери за 25-те европейски антени ALMA (Atacama Large Telescope Array)
2013

Ъглови енкодери за соларния телескоп Daniel K. Inouye (DKIST, преди Advanced Technology Solar Telescope, ATST)

Основни дати при градуировките

1936

Фотомеханично копиране на стъклена скала (точност ± 0,015 mm)

1943

Копиране на кръгова скала (точност ± 3 секунди)

1952

Скалите за кантари стават основен източник на приходи

1967

Самоподдържащи се градуировки, микроструктури

1985

Инкрементални енкодери с кодирани референтни точки

1986

Скали с фазова градуировка

1995

Повърхнина с мрежа (решетка) за двукоординатни енкодери

2002

Планарна фазова градуировка за линейни енкодери, базирани на интерференция

2005

Нечувствителни към замърсявания амплитудни решетки, изработени чрез лазерна аблация

2009

Кръстообразна решетка с голяма площ (400 х 400 mm) за измервателни системи в полупроводниковата индустрия

Основни дати при енкодерите: Открити линейни енкодери

1952

Оптични линейни енкодери за металообработващи машини

1961

Инкрементален линеен енкодер LID 1, период на градуировката 8 µm / стъпка на измерване 2 µm

1963

Абсолютен линеен енкодер LIC с 18 пътечки, двоично кодиране / стъпка на измерване 5 µm

1965

Лазерни интерферометри за калибриране на металообработващи машини

1987

Открит линеен енкодер с интерференция LIP 101, стъпка на измерване 0,02 µm

1989

Открит линеен енкодер с интерференция LIP 301, стъпка на измерване 1 nm

1992

Двуизмерен линеен енкодер с интерференция PP 109R

2008

Линеен енкодер с интерференция LIP 200, период на сигнала 0,512 µm, за скорости на преместване до 3 m/s

2010

Открит абсолютен линеен енкодер LIC 4000 с 2 пътечки,
PRC, EnDat 2.2, за измервани дължини до 27 m и разделителна способност 1 nm

2012

Абсолютен линеен енкодер с една пътечка LIC 2100

2015Линеен енкодер с интерференция LIP 6000 с изключително компактна конструкция

Основни дати при енкодерите: Затворени линейни енкодери

1952

Оптични линейни енкодери за металообработващи машини

1966

Затворен инкрементален линеен енкодер LIDA 55.6 със стоманена скала

1975

Инкрементален линеен енкодер LS 500 със стъклена скала, измервана дължина до 3 m, стъпка на измерване 10 µm

1977

Инкрементален линеен енкодер LIDA 300, измервана дължина до 30 m

1994

Абсолютен линеен енкодер LC 181 със 7 пътечки, интерфейс EnDat, измервана дължина до 3 m, стъпка на измерване 0,1 µm

1996

Абсолютен линеен енкодер LC 481 с 2 пътечки, псевдо-случайно кодиране, EnDat, измервана дължина до 2 m

2011

Абсолютен линеен енкодер LC 200, измервана дължина до 28 m, псевдо-случайно кодиране, стъпка на измерване 10 nm

2014

Абсолютен линеен енкодер LC xx5, измервана дължина до 4 m, стъпка на измерване 1 nm

2015Инкрементален линеен енкодер LP 100, измервана дължина до 3 m, стъпка на измерване 31,25 pm

Основни дати при енкодерите: Ъглови енкодери

1952

Оптични ъглови енкодери

1957/1961

Фотоелектричен ъглов енкодер ROD 1 с 40 000 сигнала за оборот, 10 000 линии

1962

ROD 1 със 72 000 сигнала за оборот

1964

Абсолютен ъглов енкодер ROC 15 / Разделителна способност 17 бита

1975

Инкрементален ъглов енкодер ROD 800, точност ± 1 секунда

1986

Инкрементален ъглов енкодер RON 905, точност ± 0,2 секунди

1997

Абсолютен ъглов енкодер с интегрирано закрепване към статор във версия с кух вал RCN 723, 23 бита при единично завъртане (Singleturn), интерфейс EnDat, точност ± 2 секунди

2000

Ъглов енкодер с интерференция ERP 880 със 180 000 сигнала за оборот, точност ± 0,2 секунди

2004

Абсолютен ъглов енкодер RCN 727 с кух вал с диаметър до 100 mm

2009

Ъглов енкодер с интерференция ROP 8080 за тестери на интегрални схеми на полупроводникови пластини, комбинация от носещ лагер и ъглов енкодер, 360 000 сигнала за оборот

2011

Миниатюризиран ъглов енкодер с интерференция ERP 1080, изпълнение Single-Chip енкодер

Основни дати при енкодерите: Кръгови енкодери

1957/1961

Инкрементален фотоелектричен кръгов енкодер ROD 1 с 10 000 линии

1964Инкрементални стандартни кръгови енкодери от серии ROD 2 / ROD 4

1981

Инкрементален кръгов енкодер ROD 426, настоящ индустриален стандарт

1987

Абсолютен кръгов енкодер тип Multiturn ROC 221 S, 12 бита при единично завъртане (Singleturn), 9 бита при Multiturn

1992

Инкрементални модулни кръгови енкодери ERN 1300 с работна температура до 120 °C

1993

Абсолютни кръгови енкодери тип Singleturn и Multiturn ECN 1300 и EQN 1300

2000

Миниатюризиран абсолютен кръгов енкодер тип Multiturn EQN 1100 в технологично изпълнение Chip-On-Board

2000

Абсолютен кръгов енкодер тип Singleturn ECN 100 с диаметър на кухия вал до 50 mm

2004

Миниатюризирани абсолютни кръгови енкодери тип Singleturn и Multiturn ECI 1100 и EQI 1100 (с индуктивно сканиране)

2007

Абсолютен кръгов енкодер с функция за безопасност Functional Safety SIL2/PL d и интерфейс EnDat 2.2

2012ERN 1387 Инкрементално опипване за по-висока точност чрез новоразработения осезател Abtast-ASIC
2014Абсолютен кръгов енкодер за приложения до SIL3/PL e, интерфейс EnDat 2.2 и защита срещу грешка

Основни дати: Цифрови управления и електроника

1968

Двупосочен брояч VRZ 59.4 за 1 ос

1974

Цифров дисплей за позиция HEIDENHAIN 5041

1976

Цифрови позициониращи управления TNC 110 и TNC 120 за 3 оси

1979

Цифрови праволинейни управления TNC 131 / TNC 135

1981

Цифрово контурно управление за 3 оси TNC 145

1984

Цифрово контурно управление за 4 оси TNC 155 с графична симулация на обработката на детайла

1995

Синхронен сериен интерфейс EnDat за абсолютни енкодери за позиция

1996

Контурно управление TNC 426 с цифров контрол на задвижванията, за 5 оси

1996

Комплект HEIDENHAIN TNC 410 MA с инвертори и мотори

2004

Контурно управление iTNC 530 с алтернативен режим за програмиране smarT.NC

2007

Контурно управление TNC 620 със сериен интерфейс за управление HSCI (Heidenhain Serial Controller Interface)

2011

Контурно управление TNC 640 за комбинирана обработка чрез фрезоване и струговане