Качество и Околна среда

Околна среда

Но качеството не е всичко: HEIDENHAIN също така има и стандарти за защита на околната среда. Дългият живот на нашите продукти и възможноста за тяхното рециклиране, от една страна, и съхраняването на ресурси и икономичното използване на енергия, от друга, са необходимите условия за спазването на стандартите за опазване на околната среда ISO 14001 и EMAS.   

Качество

Още в далечната 1930 година, Dr. Johannes Heidenhain формулира три принципа, които са необходимото условие за успеха на компанията и тези принципи са: В услуга на клиента, Най-високо възможно качество и Непрекъснато усъвършенстване. До ден днешен тези принципи остават основа на нашата работа и действия. Изискването за най-високо качество се отнася не само за нашите продукти, а и за всички дейности на компанията ни. Високото качество на работа на HEIDENHAIN е потвърдено от сертификата ISO 9001.