Измерване на ъгъл с въртящи се енкодери

Варианти за монтаж

При въртящите се енкодери с интегрирано лагеруване и закрепване към статора диска с градуировката на енкодера директно се свързва с вала, чието движение ще се измерва. Сканиращата част е свързана към вала чрез лагери. По време на ъгловото ускоряване на вала коплирането към статора трябва да поеме само силата, която е резултат от триенето в лагерите. Затова имаме минимална статична и динамична грешка на измерването. Със интегрираното закрепване към статора се компенсира аксиалното движение на измерваната ос.

Други предимства на закрепването към статора са:

 • Лесен монтаж
 • Малко удължаване
 • Висока естествена честота на коплирането
 • Възможно е енкодера да има отвор в средата на вала

  Въртящите се енкодери с интегрирано лагеруване, които са предназначени за разделено коплиране се произвеждат със вал. Препоръчителните съединителни елементи компенсират радиалния и аксиален толеранс. Ъгловите енкодери за разделено коплиране на валовете позволяват по-висока скорост на въртене. Въртящите се енкодери без интегрирано лагеруване работят без триене. Двата компонента – сканиращата глава и дисковата скала, барабана или лентата – се настройват един спрямо друг по време на монтажа.

  Други предимства са: 

 • Голям диаметър на отвора в средата на вала
 • За висока скорост на въртене на вала
 • Няма допълнително съпротивление при развъртане