Прецизните градуировки - Основа на високата точност

Сърцето на енкодерите на HEIDENHAIN е техния начин на измерване. Обикновено това е градуирана решетка с дебелина на линиите най-често от 0.25 µm до 10 µm. Тези прецизни градуировки се произвеждат по технологии, изобретени от HEIDENHAIN (напр. DIADUR или AURODUR) и са решаващ фактор за функционирането и точността на енкодерите ни. Градуировките се състоят от множество линии през точно определено разстояние една от друга и съответно с много малки отклонения от тази норма. Така се формира цялостна структура с много голяма крайна определеност. Тези градуировки са устойчиви на механични и химични въздействия, като например вибрации и сътресения. Градуировките имат точно определени температурни характеристики. 

Фазова решетка Специалният производствен процес прави възможно производството на триизмерна структура с градуировка, притежаваща специални оптични характеристики. Широчината на структурата е от порядъка на няколко микрона до четвърт от микрона.  
SUPRADURГрадуировките, произведени по процеса SUPRADUR действат оптически, като триизмерните фазови решетки. Но те имат планарна структура и затова са силно нечувствителни към замърсяване. 
MAGNODURТънките магнитно активни слоеве (в диапазона на микрона) са обособени с структура за много фини, намагнетизирани градуировки.  
DIADURDIADUR прецизните градуировки са съставени от екстремно тънък слой хром върху подложка - обикновено от стъкло или стъклокерамика. Точността на тази градуировка е в областта на микроните и субмикроните.  
AURODURAURODUR градуировките се състоят от силно отразяващи златни линии и матирани пространства между тях. AURODUR градуировките се монтират обикновено върху стоманен носач.  
METALLUR