Menü überspringen

Общи условия

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH полага усилия да осигури поставянето на сайта на възможно най-точна и пълна информация. Въпреки това DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH не може да гарантира верността на информацията. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH не носи отговорност за каквито и да било вреди, претърпени от посетител на уебсайта и/или трети лица като резултат от използването на сайта и информацията, публикувана на него.

Връзка с нас

Ние предоставяме информация за начините, по които да се свържете с нас, на нашата начална страница, в секцията "За нас / Контакти". Не можем да гарантираме, че ще прочетем всяко едно изпратено съобщение, но ще се опитаме да Ви отговорим своевременно. Възможно е да съхраним Вашата кореспонденция, за да можем да Ви отговаряме по-точно при наличието на други въпроси от Ваша страна.