Menü überspringen
HEIDENHAIN Ucompany

Увеличете производителността с HEIDENHAIN

Продуктите на HEIDENHAIN гарантират, че машините и съоръженията работят продуктивно и ефикасно. От 1948г. насам, когато компанията започна повторно дейността си в гр. Траунройт, HEIDENHAIN е доставил на клиентите си повече от 6 милиона линейни енкодера, над петнадесет милиона въртящи се и ъглови енкодери, 500 хиляди цифрови дисплеи за позиция и около 260 000 управления TNC. Този наш многогодишен опит гарантира, че избирайки продуктите на HEIDENHAIN винаги правите верния избор.

Това, което стои в основата на успеха на HEIDENHAIN е непрекъснатия стремеж към технически съвършени продукти, съчетан със стабилност, дългогодишен опит, близки отношения с клиентите и реалистично мислене. Обмяната на опит с различни научни и изследователски звена, от една страна, и всекидневните контакти с потребителите на нашите продукти, от друга страна, представляват много важна част от нашата работа. Нашата компетентност в измерването на дължина и ъгъл се потвърждава от множеството реализирани специфични решения за конкретни клиенти и приложения. Пример за такива решения са разработването и производството на измервателно и тестово оборудване за много от лабораториите по стандартизация по света, както и ъглови енкодери за различни телескопи и сателитни антени. Придобитият ценен опит от тези проекти съществено допринася за високото качество на нашите продукти.