Menü überspringen
HEIDENHAIN Rotary encoders without integral bearing

Link

Въртящи се енкодери без интегрирано лагеруване

Като допълнение към точност на системата, монтажа и настройката на сканиращата глава имат съществено влияние върху точността, която може да се постигне от енкодерите без интегрирано лагеруване. Основно значение за точността на енкодера има монтажа на измервателния диск, като важни са ексцентричността и радиалното отклонение по измерваната ос.

Индуктивните кръгови енкодери модели ECI/EQI 1300 са механически съвместими със фотоелектичните енкодери ExN 1300: вала се захваща чрез централен болт. Статорът на енкодера се захваща чрез аксиално затягащ болт.

Фотоелектричните ERO модулни кръгови енкодери на HEIDENHAIN се състоят от диск с градуировка с втулка и сканиращ елемент. Тези енкодери са много удобни за монтаж при ограничено пространство или при приложения, където не трябва да има триене.

Серия / Модел 

Свойства 

ECI/EQI 1100

 • Механично съвместими с ECN/EQN 1100
 • С отвор за вал с диаметър D 6 mm

ECI/EQI 1300

 • Механично съвместими с ECN/EQN 1300
 • С конусен вал или с отвор в центъра на вала

ERO 1200

 • Компактен размер
 • С отвор за вал с диаметър до 12 mm

ERO 1400

 • Миниатюрни модулни енкодери с отвор за валове до 8 mm
 • Специални вградени монтажни приспособления
 • Със затварящ капак

ECI/EBI 100

 • Inductive absolute rotary encoders
 • Flange for axis mounting
 • Hollow through shaft
 • Multiturn function via battery-buffered revolution counter