Menü überspringen
HEIDENHAIN length gauge

Проспект

Сонди за дължина

Инкременталните сонди за дължина на HEIDENHAIN предлагат висока точност дори и при големи измервани разстояния. Тези здраво направени сонди се предлагат в различни варианти за различни приложения. Те се използват в индустриалната метрология, при многоточкови тестови измервания, в измервателното оборудване и като енкодери за позиция.            
 

Няколко предимства на сондите за дължина HEIDENHAIN

Голяма точност 

Голямата точност на сондите за дължина HEIDENHAIN е валидна за цялата измервателна дължина. Без значение дали измервате 10 или 100 mm, текущата стойност винаги е резултат от измерване с едно и също високо качество. Повторяемостта на измерванията, направени със сонди за дължина HEIDENHAIN, е важен фактор при сравнителните измервания, като например при серийно производство.  

Голям диапазон на измерване 

Сондите за дължина на HEIDENHAIN се предлагат за измервателни дължини от 12 mm, 25 mm, 30 mm, 60 mm или 100 mm. Така имате възможност да измервате много различни детайли чрез еднократна настройка на оборудването, като елиминирате честото пренастройване с използване на скъпи калибровани краищни мерки.  

Здрава и надеждна конструкция 

Сондите за дължина HEIDENHAIN са произведени за употреба в индустриална среда. Характеризират се с константна висока точност при дълъг период на употреба, както и с висока термична устойчивост. Затова сондите ни за дължина могат да се вградят във всякакво индустрално оборудване и машини.