Menü überspringen
Магнитни енкодери HEIDENHAIN

Брошура

Магнитни модулни енкодери

Надеждните модулни магнитни енкодери ERM са особено подходящи за използване в производствени машини.. Предлаганите големи вътрешни диаметри, малките им размери и компактният дизайн на сканиращата глава правят тези енкодери специално подходящи за

  • оста "C" на стругове,
  • оси на въртене и накланяне (напр. за измерване на скоростта на директни задвижвания или за вграждане в зъбни предавки ) и
  • ориентиране на вретеното при фрезови машини или допълнителни оси.

Ръководство за избор

Приложения

Изисквания

Интерфейс

Модел

Ос "C" на стругове

Различни диаметри на кухия вал
Устойчив на замърсяване
Лесен монтаж

1 VSS, TTL
1 VSS
EnDat 2.2

undefinedERM 200
undefinedERM 2200
undefinedERM 2410

Въртящи и накланящи се маси

Средна до висока точност
Големи диаметри на кухия вал
Устойчив на замърсяване

1 VSS

undefinedERM 2200

Вретена на фрезови машини

Високи скорости на вала
Малка монтажна площ

1 VSS
1 VSS

undefinedERM 2400
undefinedERM 2900

Ос "C" на стругове

Години наред енкодерите ERM са предпочитаният избор за оси "C" на стругове. Наред с високата им устойчивост на замърсяване, големите им вътрешни диаметри също са от значение, тъй като позволяват механична обработка на прътов материал без ограничения.
Поради конструктивните им особености, градуировката на енкодерите ERM обикновено е нанесена по много по-голям диаметър от този на обработвания детайл. Поради това позиционната грешка на енкодера се отразява на точността на обработвания детайл в съответно по-ниска степен.

Въртящи и накланящи се маси

Въртящите се маси и осите на накланяне изискват енкодери с високо качество на сигнала за позицията и регулирането на скоростта. Енкодерите с оптични измервателни еталони, например от серията RCN, отговарят идеално на тези изисквания. При изисквания за средна точност могат да се използват и магнитни модулни енкодери. Поради краткия си период на сигнала от 200 μm енкодерите ERM 2200 се отличават с изключително ниска позиционна грешка в рамките на един период на сигнала, поради което осигуряват относително висока стабилност на скоростта на координатното преместване. В допълнение към това, типичните преимущества на магнитните модулни енкодери, като устойчивост на замърсяване и голям вътрешен диаметър, са много полезни за това приложение.

Вретена на фрезови машини

Вретената са едни от ключовите елементи на металообработващите машини и оказват значително влияние на тяхната работа. Характеристиките на вретеното се определят от конструкцията, задвижванията и лагерните възли, но енкодерите също имат решаващ принос за неговата производителност. Те трябва да позволяват висока скорост на въртене и да са достатъчно устойчиви. Скоростите от над 40 000 об/мин не са проблем за серията ERM 2900. Освен това, тези енкодери отговарят на изискването за компактни размери.
Ако фрезовите и струговите операции трябва да се изпълняват на една машина, изискванията към точността на вретеното са по-високи. При сложни обработвани детайли някои движения при обработката могат да се изпълняват само чрез взаимодействие между осите на подаване и позициите на вретеното. Например, при изработка на резба инструментът с едно острие трябва да заеме определено ъглово положение. За тази цел се използват енкодери серия ERM 2400 с период на сигнала от 400 μm. Те имат по-висока точност на преместванията и, например, градуировка от 600 линии върху външен диаметър от 75,44 мм. Това е значително повече, отколкото при зъбните механизми със сравними размери.