Menü überspringen

nDat 2.2 - Двупосочният интерфейс

Information

EnDat интерфейсът на HEIDENHAIN е цифров, двупосочен интерфейс за енкодери. Този интерфейс има възможността да предава стойноста за позиция на абсолютни и инкрементални енкодери, както и да предава или да променя информацията записана в енкодера. Благодарение на серийния метод на комуникация са необходими само четири сигнални проводника. Данните се предават синхронно спрямо "clock" сигнал от последващата електроника. Типа на предаваната информация (стойност за позиция, параметри, диагностика и др.) се избира чрез команди, които последващата електроника изпраща до енкодера.